Üniversitede yüz yüze eğitim dönemi

Trakya Üniversitesi Senatosu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında uygulanacak eğitim modelini belirledi. Senatonun aldığı karar doğrultusunda, bazı fakülteler yüz yüze eğitime geçerken, bazı bölümler ise uzaktan eğitim modelini uygulayacak. Depremden etkilenen öğrencilere ise gerekli kolaylığın sağlanacağı ifade edildi.
Trakya Üniversitesi Senatosu’nun 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında uygulanacak eğitim modeli hakkında aldığı kararlar, rektörlüğün resmi internet sitesinde duyuruldu.
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde 20 Şubat 2023 tarihinde, diğer birimlerde ise 27 Şubat 2023 tarihinde başlanmasına karar verildi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM MODELİNE GEÇİLDİ
Yapılan duyuruda; “2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz, Tıp Fakültesi 4., 5., ve 6. sınıflarında, Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıflarında, Eczacılık Fakültesi 5. sınıfında, Sağlık Bilimleri Fakültesi tüm programların 4. sınıflarında, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik programının 4. sınıfında, 3+1 eğitim sistemi uygulanan (Arda MYO, Edirne Teknik Bilimler MYO, Uzunköprü MYO, Keşan MYO ve İpsala MYO) Meslek Yüksekokulları tüm programları 2. sınıflarında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tüm programların 2. sınıflarında, Eğitim Fakültesi tüm programların 4. sınıflarında, Öğretmenlik uygulaması yapılan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 4. sınıfı ve İlahiyat Fakültesinin 4. sınıfında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 7+1 eğitim sistemi uygulayan programların 4. sınıflarında, “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamında, verilen uygulamalı eğitimlerin (işyeri, hastane, staj, öğretmenlik uygulaması vb. uygulamalar) yüz yüze olarak yapılmasına, bu program ve sınıflarda okutulacak olan diğer teorik derslerin ise uzaktan öğretim ile yapılmasına karar verildiği açıklandı.
UZAKTAN EĞİTİM ALACAK BÖLÜMLER
ön lisans ve lisans programları/sınıfları dışında diğer tüm ön lisans ve lisans program ve sınıflarında eğitimlerin uzaktan öğretim ile yapılmasına, Üniversitemiz lisansüstü programlarında eğitim öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına,
DERSLERİN YAPILIŞI
uzaktan öğretim ile verilen dersler içerisinde teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) şeklinde kendi içinde iki kısımdan oluşan derslerde, bu derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasına, uygulama kısmının ise Nisan ayından sonraya bırakılmasına, uzaktan öğretimin Yükseköğretim Kurulunca Nisan ayından sonra da devam etmesinin bildirilmesi halinde bu uygulamaların, birim kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilmesine veya uygulamalı proje, ödev vb. çalışmalarıyla tamamlatılmasına, 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi kapsamında verilen zorunlu dersler ile Üniversitemiz alan dışı seçmeli ders havuzunda verilen derslerin uzaktan öğretim yoluyla okutulmasına, Uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılacak derslerin; birimlerin öğrencilere ilan ettikleri ders programlarındaki ders saatlerine uygun olarak yapılmasına ve tüm akademik birimlerin bu doğrultuda kendine uygun haftalık ders programı oluşturmasına ve uzaktan öğretim ile verilecek derslerin kayıt altına alınmasına” (Haber merkezi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir