Erdoğan Eğmen
ÜNİVERSİTEDEKİ TİYATRO BÖLÜMLERİ
16 Mayıs 2016 Pazartesi 07:33:58

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Sahne sanatları bünyesinde 4 yıllık tiyatro eğitimi verilmektedir. Yaş sınır 22’dir. 2 aşamalı sınav yapılır. Kontenjan: 12 kişidir.
1:Aşama Baraj Sınavı).
1-Sahne Sınavı (30 puan)
Adayın kendi hazırlayacağı istediği dönem ve yazara ait bir dram ve komedi tiradı sahnelemesi istenecektir.
2- Hareket (Bedensel Yeterlilik) sınavı (10 puan)
Adaylara 10 ar kişilik gruplar halinde Tiyatro sanatçısında olması gereken bedensel yeterliliği ölçecek uygulamalar yaptırılacaktır. Adaylar sınava spor ayakkabı ve şortla gireceklerdir.
3- Kulak, Ses ve ritm ( 10 puan)
Adaya tek ses, çift ses ezgi, ritm tekrarlama ve tiyatral ses kalitesini ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırılacaktır.
4-Doğaçlama (20 Puan)
Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.
5-Diksiyon (Sözlü ifade) (30 Puan)
Adayın kendi hazırlayacağı ( şiir-fıkra vb. ) bir eseri ezberlemiş olarak hazırlaması istenecektir.
2 AŞAMA (Kesin Kabul Sınavı)
Adayın 2.Aşama sınavına girebilmesi için 1.aşama ( Baraj) sınavını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.
1-Sınav Jürisi tarafından sınav günü adaylara dağıtılacak olan parçalar (tirat) 2 saat içerisinde hazırlanıp jüriye sunulacaktır. (70 Puan)
2-Doğaçlama (20 Puan)
Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.
3-Genel Kültür (10 Puan)
Tiyatro Kültürü ile ilgili yazılı bilgi yoklaması yapılacaktır.
Üniversite bünyesinde sahne sanatları bölümü hazırlık kursu bulunmaktadır.
S. Demirel Üniversitesi
Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalında 3 ayrı Sanat Dalı bulunmakta ve bu üç meslek alanında sanatçı ve teknik adamların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Kontenjan 10 öğrencidir.
OYUNCULUK SANAT DALI
Bu sanat dalı için başvuran adayların herhangi bir fiziksel kusuru bulunmaması, boy ve kilolarının uyumlu olması gereklidir.
Oyunculuk Sanat Dalı Yetenek sınavı:
1. AŞAMA. Bu aşamada adaylar bölüm tarafından verilecek bir komedi, diğeri-dram türünde zorunlu iki parçanın yanında, bir de serbest parça hazırlayacaklardır. Ayrıca adayların dağarcığında birde şiir olmasında yarar vardır. Adaylar çalıştıkları parçaları sınav komisyonu önünde sunacaklardır.
2. AŞAMA. Birinci aşamada başarı gösteren adaylar, bu aşamaya katılabilecektir. Adayların ritmik, ses, kulak, doğaçlama yetenekleri sınanacaktır. Ritmik, ses, kulak ve doğaçlama sınavı ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.
3. AŞAMA. İkinci aşamada başarı gösteren adaylar, bu aşamada Tiyatro ve Genel Kültür bilgilerinin ölçüldüğü test usulü bir sınava ve mülakata gireceklerdir.
DEĞERLENDİRME: Bu üç aşamalı sınavın sonucunda adayın 1. 2. ve 3. Aşamada aldığı puan ortalamasına 0,05 oranında ÖSS katkı puanı ve 0,05 oranında Orta öğretim başarı puanı katılmak suretiyle genel başarı puanı hesaplanarak bu puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Devlet konservatuar’ı bünyesinde TİYATRO OYUNCULUĞU ANA SANAT DALI: Oyunculuk Lisans Programı: Kontenjan 15 kişidir.
Tiyatro bölümünde, her yıl yeniden belirlenen temel puan alındıktan sonra sınav için on kayıt yapılıyor. On kayıtta sınavla ilgili bilgilendirici bir kitapçık veriliyor. Ayrıca, sınavda oynaması beklenen parçayı seçmesi için de seçenekli parçalar veriliyor. Aday bu parçalardan
birini seçip hazırlıyor. Buna ek olarak kendisi de iki parça (toplam uç) hazırlamak zorunda.

Sınav iki aşamadan oluşuyor.
1. Aşamada beş ayrı komisyon var. Her komisyon en az uç kişiden
oluşuyor.
a) Ses-Konuşma
b) Hareket-dans
c) Tiyatro ilgi, genel kültür
d) Kulak-san
e) Sahne (ilk asama)

Aday bütün bu komisyonlardan geçmek zorunda. Birinde kalması elenmesi
anlamına geliyor. Bu sınavlardan gecen aday, sahnenin ikinci aşamasına katılmaya hak
kazanıyor. Bu sınava da giren sınavını tamamlamış oluyor.

Konya Selçuk Üniversitesi
Devlet konservatuar’ı bünyesinde sahne sanatları bölüne öğrenci alınmaktadır, kontenjan 15 kişidir.

Başvuru koşulları: Aday Kaydı: Konservatuara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar, öğrenci aday kayıt ve giriş sınavı tarihleri Konservatuar Kurulunca belirlenir ve Rektörlükçe ilân edilir.

b) İlk Kabul Sınavları: Konservatuara öğrenci olarak kabul edilebilmek için kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adaylar, Konservatuar Yönetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafından yapılacak Baraj Sınavı ile Kesin Kabul Sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Orta öğrenimlerini bir konservatuarda veya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde başarıyla tamamlayıp Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavında başarılı olanlar Baraj Sınavından muaf tutularak Kesin Kabul Sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olanların kesin kayıtları yapılır. Adaylar Rektörlükçe ilân edilen gün ve saatte bu sınavlara girmek zorundadırlar.

c) Baraj Sınavı: Konservatuar veya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi dışında bir orta öğrenim kurumunu bitirenlerden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavında başarılı olanlar önce "Baraj Sınavı"na girmek zorundadırlar.

d) Kesin Kabul Sınavı: Baraj Sınavında başarı gösterenler ile orta öğrenimini bir Konservatuarda veya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde başarıyla tamamlayanlar Kesin Kabul Sınavına alınırlar. Baraj ve Kesin Kabul Sınavlarında başarı notu yüz (100) üzerinden yetmiş (70) puandır. Kesin Kabul Sınavında başarılı olan adaylar puan durumuna göre Anasanat dalları itibariyle sıraya konulur. Kontenjan ve puan sıralamasına göre adayların kayıtları yapılır. Sınav notu yetmiş (70) olan veya daha yüksek puan alıp da asıl listeye giremeyenler yedek listeye alınırlar ve kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kesin kayıtları yapılabilir. Sınav notu yetmiş (70) puandan az olanlar hiçbir şekilde sıralamaya alınmazlar.

e) İlk Kayıt: Kabul sınavları sonucuna göre Konservatuara girmeye hak kazanan öğrencilerin ilk kayıt ve kabulleri Rektörlükçe ilân edilen tarihlerde yapılır. Süresi içinde başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlamayan adaylar bu haklarını kaybederler.

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Mazeretleri sebebiyle bizzat başvurmayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Çukurova Üniversitesi
Tiyatro Anasanat Dalı, tiyatro oyuncusu yetiştirmek amacıyla eğitim verir. Ayrıca lisans eğitimi mezunlarımız sinema ve televizyonlarda da görev yapmaktadır. Bu Anasanat dalı yurt içi ve yurt dışında birçok eseri sahnelemiştir.
Şan ve Tiyatro (Oyunculuk) Ana Sanat Dalları'nda 25, diğer dallarda ise 21 yaşından gün almamış olmak. Devlet Konservatuarları lise devresi mezunu olup, öğrenimine iki yıldan fazla ara vermeyenlerde bu koşul aranmayacak.
Tiyatro bölümü Kontenjan 15 kişidir.
Sınav koşulları 2 aşamalıdır.
 

edirneportal.net Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Türkiyemix Şehir Portalı