Doktorlar, sağlıkta şiddet yasasını bekliyor
İstanbul Bahçelievler'de Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından ölümüne neden olan saldırının birinci haftası nedeniyle dün Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde Edirne Tabip Odası üyeleri açıklama yaptı. Hasta önünde kamuoyuna seslenen Tabip Odası üyeleri Dr. Fikret Hacıosman'ın anısına saygı duruşunda bulunarak, saldırıyı kınadı ve 'Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın yasalaşması için çağrıda bulundu.
11 Ekim 2018 Perşembe 18:06:16

Tamer YAVUZ

İstanbul Bahçelievler'de Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından ölümüne neden olan saldırının birinci haftası nedeniyle dün Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde Edirne Tabip Odası üyeleri açıklama yaptı. Hasta önünde kamuoyuna seslenen Tabip Odası üyeleri Dr. Fikret Hacıosman'ın anısına saygı duruşunda bulunarak, saldırıyı kınadı ve 'Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın yasalaşması için çağrıda bulundu.

Hastane önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Türkiye Tabipler Birliği Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Memet Akbal, Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından öldürülmeyi kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmiyoruz. Sağlığı korumak ve hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında öldürülmesini kabul etmiyoruz.” Dedi.

“12 MESLEKTAŞIMIZI HAKSIZ YERE UĞRADIKLARI SALDIRILARLA KAYBETTİK”

2003 Yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı ilk uygulanmaya başlandığı zamandan bu yana devamlı dile getirdiklerini belirten DR. Akbal, “Bu program piyasa odaklı bir programdır. Bu program sağlık hizmetine meta, hastaya müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu programda nitelik değil, nicelik esastır. Bütün bunlar hekim ile hastasını karşı karşıya getirir. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık alanında giderek artan şiddet olayları, artık dayanılmaz bir noktaya geldi 2005 yılında İstanbul'da Prof. Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verdiklerimin kaybettik. İlk günden itibaren yetkilileri uyardık; Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan vazgeçin, sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin.

Sonra 2012'de gencecik Dr. Ersin Arslan'ın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesiyle mızrak çuvala sığmaz hale geldi ve artık sağlıkta şiddetin varlığını reddedemez hale geldi. Beyaz Kod uygulaması ve TBMM'de Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun rapor hazırlaması gibi girişimler bu dönemde oldu. Ama bu hekimlerin öldürülmesini önlemeye ve sağlık alanında şiddetin azalmasına yetmedi. 2014 yılında TTB olarak titiz bir çalışmayla ‘Sağlıkta Şiddet Yasası Tasarısı’nı hazırladık. Sağlık hizmetinin kamu hizmeti olduğu vurgusundan hareketle, Türk Ceza Kanunu’nun üçüncü bölümüne ‘Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar: Sağlık Hizmetini Engelleme’ başlığı altında, en azından caydırıcılık içermesi amacıyla hazırladığımız ek madde önerisini başta Sağlık Bakanlığı, Hükümet temsilcileri ve siyasi partiler olmak üzere tüm ilgili yerlere bir çök kez ilettik. Bunun için defalarca görüşmeler yaptık. Basın toplantılarıyla kamuoyu ile paylaştık. Teklifimiz Türkiye'nin olağandışı hızla değişen yoğun gündemi içerisinde hep görmezden gelindi. Son olarak, 2 Ekim 2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman'ı görevinin başında yine bir hastasının saldırısı sonucu kaybettik.

Ve bir kez daha Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılması talebiyle, 4 Ekim 2018 Perşembe günü TBMM'de siyasi partilerin Grup Başkanvekilleriyle görüşmelerde bulunduk. TBBM de grubu bulunan 3 siyasi partinin Grup Başkanvekilleriyle görüştük, TBMM’nin kendilerine tanıdığı olanaklar çerçevesinde konuyla ilgili girişimlerde bulunacaklarının sözünü aldık.

Halen üç kez randevu talep ettiğimiz Sağlık Bakanı'ndan ve geçtiğimiz günlerde randevu talebimizi ilettiğimiz TBMM Başkanı'ndan yanıt bekliyoruz. Sağlıkta şiddet tablosu bu boyuta gelmesine karşın izlenen bu tavra şaşıralım mı, üzülelim mi bilemiyoruz. Soruyoruz: Sağlıkta şiddeti önlemek, teklifimizi dikkate almak ve Sağlıkta Şiddet Yasası'nı çıkarmak için daha kaç hekimin ölmesini bekliyorsunuz?

17 Ekim 2018 günü de tüm tabip odası başkanlarımızla ‘Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi’ni kamuoyuyla paylaşmak; Türkiye Büyük Millet Başkanı ve Sağlık Bakanı ile görüşmek üzere saat 10.00'da TTB'de buluşacağız.

Türk Tabipleri Birliği'nin ve tabip odalarımızın aklı ve yüreği hekimlerin üstündedir. Hekimlere yönelen şiddet insanlık ve hekimlik değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılıncaya ve sağlık alanındaki şiddet önleninceye kadar mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

edirneportal.net Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Türkiyemix Şehir Portalı